Historia kościoła | Ważniejsze daty | Proboszczowie i Administratorzy | Wikariusze | Księża i zakonnicy

Ważniejsze daty z dziejów leszczyńskiej parafii

ok. 1280 – powstanie wsi i parafii w Leszczynach;
1376 – pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele leszczyńskim;
1430 – spustoszenie okolicy wskutek wojny husyckiej; przypuszczalnie czasowe utracenie suwerenności przez parafię - przyłączenie do Bujakowa lub Bełku;
1446 – odczytanie wyrytej daty na jednej z belek kościoła – prawdopodobieństwo rozpoczęcia odbudowy kościoła w danym roku; zgodnie z przekazem ustnym data widoczna była jeszcze na przełomie XIX i XX;
ok. 1590 – wznowienie działalności parafii; budowa drewnianego kościoła Trójcy Przenajświętszej i prawdopodobne zakończenie budowy kościoła;
1594 – zakup i poświęcenie nowego ołtarza;
1606 – budowa dzwonnicy kościelnej;
1617 – ufundowanie dzwonu oraz pozłacanego kielicha;
1697 – ostatnia przed utratą suwerenności wizytacja biskupia; administratorem parafii – ks. Łukasz Molendowski;
ok. 1700–1717 – utrata suwerenności parafii; włączenie jej w skład parafii bełkowskiej;
1717 – 1911 – zamknięcie leszczyńskiego kościoła; otwierany okazjonalnie, np.: w dniu ślubu lub pochowku członków rodzin właścicieli Leszczyn; uczęszczanie mieszkańców wsi na nabożeństwa i nauki katechetyczne do Bełku;
1889 – wstąpienie pierwszych Leszczynian do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich;
ok. 1908 – rozpoczęcie starań mieszkańców Leszczyn o „otwarcie kościoła” i przydzielenie na stałe duszpasterza - reaktywacja parafii leszczyńskiej;
1911 – przywrócenie suwerenności parafii leszczyńskiej; powitanie w sierpniu pierwszego administratora ks. Józefa Komorka;
1914 – wybuch I wojny światowej; bieda, niedostatek i trwoga parafian z powodu mobilizacji wielu mężczyzn na front;
1919 – 1921 – Powstania Śląskie i Plebiscyt;
1922 – objęcie Leszczyn wraz z Ziemią Rybnicką granicami Polski Przywrócenie języka polskiego i polskiej administracji; organizowanie polskiej szkoły; starania ówczesnego niemieckojęzycznego; proboszcza ks. Gediga o zamianę parafii;
1922 – elektryfikacja kościoła;
1925 – pierwsze powojenne bierzmowanie udzielane przez ks. bpa dr A. Hlonda; przyjęcie w/w sakramentu przez 594 parafian;
1926 – otrzymanie z końcem roku zgody dla ks. proboszcza Gediga na zamianę parafii; przejście ze słupskiej parafii ks. Adolfa Pojdy do Leszczyn znanego z bezkompromisowej obrony Polaków i języka polskiego na Pomorzu;
1927 – rozpoczęcie w styczniu pracy przez nowego proboszcza;
1930 – pierwsze w leszczyńskiej parafii święcenia i prymicje o. Wacława Jelitko, franciszkanina;
1933 – tytułem ekspertyzy dokonano zamknięcia zabytkowego kościoła ze względu na jego zły stan;
1937 – rozpoczęcie budowy nowego kościoła; poświęcenie w październiku br. kamienia węgielnego;
1939 – w lipcu ukończenie budowy w stanie surowym i poświęcenie murów kościelnych; wybuch II wojny światowej; zatrzymanie w pierwszych dniach września ks. prob. Pojdy i czasowe jego więzienie w piwnicy budynku nieukończonej plebanii;
1940 – aresztowanie i osadzenie ks. Pojdy w rybnickim więzieniu, następnie w obozie koncentracyjnym (Mauthausen, Dachau); czasowe zarządzanie i administrowanie parafią przez o. Rafała Kaczmarczyka; mobilizacja młodych mężczyzn na front; odczuwana przez mieszkańców Leszczyn wojenna bieda zagrożenia, represje i zastraszanie;
1942 – śmierć ks. prob. Adolf Pojda w komorze gazowej w Dachau; śmierć w Mauthausen kleryka pochodzącego z naszej parafii Brunona Prudela; przejęcie parafii przez ks. Wilhelma Plutę, późniejszego bp gorzowskiego, Sługi Bożego;
1944 – poświęcenie (benedykcja) kościoła św. Andrzeja Boboli i Trójcy Przenajświętszej w Leszczynach; stałe odprawianie nabożeństw i przechowywanie Najświętszego Sakramentu w niedokończonym wnętrzu kościoła, wśród wypożyczonego sprzętu kościelnego;
1945 – przejście przez teren parafii oświęcimskiego Marszu Śmierci oraz frontu; wskutek ostrzału uszkodzenie wieży i dachu na nowym kościele; opuszczenie przez ks. Plutę parafii i ukrywanie się na wsi w obawie przed armią czerwoną; następnie ewakuacja do Czerwionki wraz z innymi mieszkańcami Leszczyn; opuszczenie Leszczyn w dniu 20 maja br. przez ks. Plutę; parafię obejmuje na 30 lat – ks. Wilhelm Dłucik; pierwsze po wojnie Misje prowadzone przez Ojców Redemptorystów – lipiec 1945;
1945 – 1950 – usuwanie szkód po przejściu frontu, zabiegi nad wykończeniem wnętrza kościoła i zagospodarowaniem obejścia;
1947 – pierwsze po wojnie bierzmowanie udzielane przez bp sufragana Juliusza Bienka;
1948 – 17 maja poświęcenie przez ks. bpa St. Adamskiego ołtarza głównego;
1950 – poświęcenie ołtarzy bocznych – św. Barbary i św. Katarzyny;
1952 – poświęcenie i zawieszenie dzwonów pw. Najświętszego Serca Jezusowego i św. Józefa;
ok. 1956 – przybycie do Leszczyn Sióstr Elżbietanek;
4.XII.1978 – konsekracja nowych dzwonów pw. Najświętszej Maryi Panny, św. Andrzeja Boboli i św. Barbary;
1998 – wprowadzenie relikwii św. Franciszka z Asyżu;
Lata 80. – ożywienie ruchu pielgrzymkowego – piesze, młodzieżowe pielgrzymki na Jasną Górę coroczną już tradycją;
1981 – rozbiórka i przeniesienie starego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej do Palowic;
1992 – decyzją władz Zgromadzenia opuszczenie przez SS. Elżbietanki Leszczyn; I Festiwal Piosenki Religijnej Kanaan;
1997 – peregrynacja Obrazu M. B. Częstochowskiej i ukazanie się 1. numeru gazetki parafialnej „Nasz Kościół”;
Lata 90. – działanie na terenie parafii szeregu stowarzyszeń – Franciszkański Zakon Świeckich, Caritas, Oaza Rodzin, Dzieci Maryi, KSM i krąg oazowy, Grupa modlitewna M. B. Licheńskiej, Rodzina Pielgrzymkowa; powstanie młodzieżowego zespołu „Testimonium”;
2004 – wizytacja ks. bpa Gerarda Bernackiego;
2006maj – Msza św. prymicyjna parafianina o. Ernesta Marcina Ogara;
czerwiec – śmierć naszego parafianina misjonarza ks. Henryka Pawełka w dalekiej Argentynie;
30 lipca – odejście na emeryturę ks. prob. Antoniego Drosdza, powitanie nowego proboszcza ks. Krzysztofa Fulka;
2006grudzień – umieszczenie na wieży kościelnej zegarów i kurantów;
2007styczeń – rozpoczęcie comiesięcznych katechez dorosłych;
marzec – Misje św. i postawienie nowego Krzyża Misyjnego;
kwiecień – poświęcenie znajdującej się na parkingu kapliczki św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżnych;
maj – poświęcenie w dniu 13 maja br. Kaplicy M. B. Fatimskiej i rozpoczęcie comiesięcznych nabożeństw do M. B. Fatimskiej i 16 każdego miesiąca – ku czci św. A. Boboli;
maj – założenie parafialnej strony internetowej www.parafialeszczyny.wiara.pl;
zima, lato – coroczne pielgrzymki zagraniczne, wiosną lub jesienią – po Polsce;
200830 marzec - poświęcenie Kaplicy Miłosierdzia Bożego i sprowadzenie relikwii św. siostry Faustyny;
15 sierpnia – poświęcenie Groty M. B. z Lourdes;
październik – poświęcenie 20 tablic z tajemnicami różańcowymi;
2009marzec – trzydniowa wizytacja w parafii – wizytujący ks. bp Józef Kupny;
marzec – skatalogowanie i komputerowa inwentaryzacja cmentarza;
maj – poświęcenie Kaplicy M.B. z Guadelupe z Jej wizerunkiem umieszczonym w obrazie przywiezionym przez pielgrzymów z Meksyku;
2 sierpnia – poświęcenie Kaplicy Świętych Franciszkańskich: św. Franciszka, św. Antoniego i św. o. Pio;
8 sierpnia – nowa figurka św. Floriana – poświęcenie jej w dniu obchodów 100-lecia OSP w Leszczynach;
19 października – poświęcenie Groty Papieża Jana Pawła II;
2010 – położenie ok. 400 m2 granitowej posadzki w kościele; założenie nowego oświetlenia;
maj – odnowienie Kaplicy Polskich Madonn – M.B. Częstochowskiej, M. B. Licheńskiej, poświęcenie nowego wizerunku M.B. Piekarskiej;
30 październik – poświęcenie nowej nastawy ołtarzowej;
grudzień – umieszczenie i poświęcenie obrazu M. B. Nieustającej Pomocy;
2011 kwiecień – poświęcenie Drogi Krzyżowej i Golgoty powstałej wokół zielonego skweru;
maj – zakończenie generalnego kapitalnego remontu kaplicy cmentarnej;
16 maja – rozpoczęcie w dniu odpustu obchodów Roku Jubileuszowego – 100. rocznicy powrotu kapłana do Leszczyn (VIII.1911) i otrzymanie specjalnego błogosławieństwa papieskiego na ten czas;
13 czerwiec – 50. nabożeństwo fatimskie połączone z poświęceniem obrazów polskich błogosławionych – Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki;
wrzesień – odbiór przez ks. proboszcza Krzysztofa Fulka relikwii bł. Jana Pawła II;
8 grudnia – poświęcenie obrazu z wizerunkiem św. Maksymiliana Marii Kolbego i Najświętszą Matką Bożą;
grudzień – założenie ekranów (elektronicznych wyświetlaczy tekstów);
2012 – wydanie Jubileuszowego Kalendarza na rok 2012, oraz Śpiewnika Pielgrzyma;
luty/kwiecień – nowe dębowe konfesjonały – ustawienie ich w kościele;
marzec – odbiór przez ks. proboszcza Krzysztofa Fulka relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
marzec – pielgrzymka ok. 150 osób do Ziemi Świętej;
marzec – nowe boczne ołtarze dla polskich błogosławionych – Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki;
kwiecień – otrzymanie relikwii o. Pio wraz relikwiarzem i poświęcenie ich 16 czerwca;
kwiecień – Konwent Wielkanocny – Eucharystia z udziałem kapłanów całego dekanatu Dębieńsko;
26 maja – poświęcenie bocznych ołtarzy i wprowadzenie relikwii polskich błogosławionych – Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki oraz otrzymanie z rąk kustosza Sanktuarium MB Fatimskiej z Zakopanego ks. Mariana Muchy kolejnych relikwii – bł. Dzieci Fatimskich;
lipiec, sierpień – budowa nowych toalet, powiększenie cmentarza oraz budowa nowej drogi wyjazdowej z parkingu;
sierpień – Eucharystia z udziałem zespołu Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej, koncert zespołu;
październik – nowe gabloty na relikwiarze;
grudzień – założenie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz kościoła;
2013 kwiecień - nowe, dębowe ławki w naszym kościele;
17 kwiecień – 75. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli – poświęcenie figury patrona przez ks. bp Józefa Kupnego;
3 maja – ustawienie figury św. Andrzeja Boboli na postumencie przed głównym wejściem do kościoła;
lipiec – pielgrzymka ok. 150 osób do Włoch i na Sycylię;
29 sierpnia – poświęcenie wizerunku Matki Bożej z Syrakuz w 60. rocznicę Jej płaczu;
październik – pobyt grupy parafian wraz z ks. proboszczem w parafii Elze k/Hanoweru – prowadzenie wstępnych rozmów nt. odzyskania dzwonu Maria;
30 października – poświęcenie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa upamiętniająca kończący się Rok Wiary;
2014styczeń - zamontowanie na chórze podestów wraz z nowymi ławkami;
kwiecień – zamontowanie nowych tablic płaskorzeźb przedstawiających 20. tajemnic różańcowych;
27 kwiecień – uczestnictwo w dniu kanonizacji papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII grupy parafian we Mszy św. w Sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem;
maj – obchody 25-lecia kapłaństwa ks. prob. Krzysztofa Fulka;
czerwiec – nowa trasa procesji Bożego Ciała – Leszczyny Stare;
czerwiec – kapitalny remont kaplicy dla matki z dziećmi obok prezbiterium – nowe ławki, tablica elektroniczna;
czerwiec – pielgrzymka po Sanktuariach Polski północnej;
lipiec – pielgrzymka ok. 150 osób do Fatimy i Santiago de Compostela;
lipiec – rozpoczęcie wymiany wszystkich zewnętrznych drzwi w kościele;
lipiec, sierpień, wrzesień – remont salek w domu katechetycznym – październik – oddanie do użytku pięciu wyposażonych pomieszczeń.