Historia kościoła | Ważniejsze daty | Proboszczowie i Administratorzy | Wikariusze | Księża i zakonnicy

Księża i zakonnicy pochodzący z parafii

O. Wacław Jelitko
Kleryk Brunon Prudel (poniósł śmierć w niemieckim obozie koncentracyjnym w 1941 r. )
O. Maciej Jerzy Michalski
Ks. HenrykPawełek
Ks. Jerzy Urbaniec
Ks. Grzegorz Wiśniewski
Ks. Jarosław Wiśniewski
Ks. Marcin Wojtczak
O. Ernest Marcin Ogar OFM