Kapłani pracujący w parafii:

Ks. Krzysztof Fulek

proboszcz

ur. 27.08.1962 roku;
święcenia kapłańskie: 13.05.1989 roku w Katowicach;
w parafii: od 30.07.2006 r.
E-mail: krzysztof.fulek@archidiecezjakatowicka.pl

Ks. Dariusz Gembała

wikariusz

ur. 22.01.1967 roku;
święcenia kapłańskie: 13.05.1995 roku w Katowicach
w parafii: od 31.08.2013 r.
E-mail: dariusz.gembala@archidiecezjakatowicka.pl

Ks. Piotr Andrzejak

wikariusz

ur. 26.06.1989 roku;
święcenia kapłańskie: 21.05.2016 roku w Katowicach;
w parafii: od 31.08.2016 r.
E-mail: piotr.andrzejak@archidiecezjakatowicka.pl