Historia kościoła | Ważniejsze daty | Proboszczowie i Administratorzy | Wikariusze | Księża i zakonnicy

Proboszczowie leszczyńskiej parafii w latach 1911-2011

Ks. Józef Komorek

1911 - 1920

ur. 31.XII.1881 w Dzielawie w pow. kozielskim. Studia teologiczne w Wrocławiu, święcenia przyjął w roku 1906. Wikariaty w Tychach i w Wirku. Od 1911 r. kuratus w Leszczynach - pierwszy tutaj duszpasterz od ponad 200 lat. Opuścił Leszczyny w lutym 1920 r.

ks. Paweł Gediga

1920 - 1926

ur. 18.IV.1887 r. w Ostrożnicy na Opolszczyźnie. Studia teologiczne we Wrocławiu, święcenia w 1912 r. Wikary w Łonach, w Rudach, w Dębieńsku Wielkim, następnie proboszcz w Leszczynach. 1927 w wyniku zamiany z ks. Pojdą przejął parafię w Słupsku. Dziekan i radca duchowny, propagator muzyki sakralnej i chórów gregoriańskich. Inwigilowany przez władze hitlerowskie, aresztowany w marcu 1945 przez sowietów, zmarł 28.V.1945 r. w więzieniu w Grudziądzu.

Ks. Adolf Pojda

1927 - 1940

ur. 12. VI.1881 r. w Ligockiej Kuźni. W 1896 r. nowicjat u OO. Salwatorianów w Rzymie, następnie studia teologiczne w Wrocławiu i świecenia w 1907 r. Wikariaty w Ujeździe, Bentkowicach, Eberswalde i Berlinie. Od 1917 r. proboszcz i kapelan garnizonowy w Słupsku. Szykanowany przez władze pruskie, działacz społ., obrońca j. polskiego i praw polskich robotników. Od 1927 r. proboszcz w Leszczynach, budowniczy kościoła św. Andrzeja Boboli. działacz rybnickiej chadecji. Aresztowany przez hitlerowców w 1940 r.; więziony w obozach koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen i Dachau. W 1942 r. stracony w komorze gazowej.

O. Rafał Kaczmarczyk

1940 - 1942

misjonarz z Rybnika, zarządzający parafią czasowo; w zastępstwie nieobecnego ks. Pojdy.

Sługa Boży ks. Bp Wilhelm Pluta

1942 - 1945

ur. 9.I. 1910 w Kochłowicach, studia teologiczne w Krakowie, święcenia w 1934 r. Wikary w Bielsku-Białej, w Chorzowie; od 1942 r. administrator w Leszczynach. Po opuszczeniu Leszczyn w 1945 r. kolejno na placówkach w Koszęcinie, Lublińcu i Katowicach. Od 1951r. rektor Seminarium Pastoralnego Neoprezbiterów, od 1958 biskup ordynariusz w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1966 - 1971 przewodniczący Rady Episkopatu ds. małżeństw i rodzin. Od 1972 r. biskup gorzowski. Zmarł w 1986 r.; od 1999 r. trwa proces beatyfikacyjny.

ks. Wilhelm Dłucik

1945 - 1977

ur. 7. V. 1907 w Murckach, święcenia kapłańskie przyjął w 1930 r. Wikariaty w Cieszynie i Bujakowie. Od 1945 proboszcz w Leszczynach, pełnił tu obowiązki przez 32 lata. Zmarł Leszczynach w 1988 r. jako ksiądz - emeryt; pochowany na tutejszym cmentarzu.

ks. dr Stanisław Musiał

1977 - 1987

ur. 18.VI. 1933 w Nowym Bytomiu. Studia teologiczne w Krakowie, święcenia przyjął w 1956 r. Wikary w Rybniku, Brzezince i Koszęcinie. Od 1970 r. wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, członek Komisji ds. Małżeństwa i Rodziny, rzeczoznawca problematyki moralnej, sędzia diecezjalny, konsultant „Gościa Niedzielnego”. Członek komisji „Pro disciplina Seminarii”. Od 1977 r. proboszcz w Leszczynach, następnie dziekan. W 1987 r. rezygnacja z powodu choroby. Zmarł 22.I.1998 r.; pochowany na leszczyńskim cmentarzu.

ks. Antoni Drosdz

1987 - 2006

ur. 3.VI. 1941 r. w Krzyżowicach, święcenia kapłańskie przyjął w 1966 r. Wikary w Wodzisławiu, Rudzie Śl.- Goduli, w Katowicach, Bielsku-Białej, Świętochłowicach, Cieszowej. Od 1987 r. proboszcz w Leszczynach, następnie także i dziekan. Od 2006 r. na emeryturze w Żorach.

ks. Krzysztof Fulek

2006 - 2018

ur. 27. VIII. 1962 r. w Wodzisławiu Śl. Święcenia kapłańskie przyjął 13.V. 1989 r. w Katowicach. Następnie pracował jako wikary w Bielsku- Białej - Aleksandrowicach, w Rudzie Śl. - Bielszowicach, Knurowie, Katowicach-Zadolu i Turzy Śl. Od 2006 r. proboszcz w Leszczynach. Od 2018 roku proboszcz w parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich

ks. Zenon Sodzawiczny

od 2018 roku

Święcenia kapłańskie przyjął 31.I. 1987 r. w Katowicach. Pracował m.in. w parafii bł. Karoliny w Tychach. Od roku 1993 służył w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, m.in. jako kapelan w Świętoszowie, Szczecinku oraz jako proboszcz parafii garnizonowej w Dziwnowie. Od 2018 roku jest proboszczem w Leszczynach.