Historia kościoła | Ważniejsze daty | Proboszczowie i Administratorzy | Wikariusze | Księża i zakonnicy

Księża wikariusze leszczyńskiej parafii

Lp. - Imię i nazwisko - Okres posługi
1. Ks. Dyrbuś 1945 - 1946
2. Ks. Böhm 1947 - 1949
3. Ks. Jamrozy 1955
4. Ks. Emil Święszek 19 I 1957 - 28 VIII 1959
5. Ks. Romuald Waldera 28 VIII 1959 - 1 IX 1961
6. Ks. Rudolf Kiera 1 IX 1961 - 31 VIII 1963
7. Ks. Zygmunt Buchta 1961 – 30 VIII 1964
8. Ks. Franciszek Lipa 31 VIII 1963 - 30 VIII 1964
9. Ks.Maksymilian Zachlod 1962 - 1964
10. Ks. Józef Loska 30 VIII 1964 - 30 VIII 1966
11. Ks. Rudolf Solik 30 VIII 1964 - 2 IX 1967
12. Ks. Stanisław Chwila 30 III 1966 - 1 VII 1969
13. Ks. Henryk Gajda 2 IX 1967 - 30 VIII 1968
14. Ks. Stanisław Płaza 30 VIII 1968 - 30 VIII 1971
15. Ks. Henryk Sajdok 1 VII 1969 - 30 VIII 1972
16. O. Piotr Węglarz 1 IX 1969 - 11 VIII 1970
17. Ks. Jerzy Hojka 30 VIII 1971 - 15 IX 1972
18. O. Stefan Skupień 1 VIII 1971 - 31 VII 1972
19. Ks. Henryk Pawlica 30 VIII 1972 - 15 VI 1973
20. Ks. Stanisław Michalski 1972 - 1974
21. Ks. Józef Elias 30 VIII 1972 - 1974
22. Ks. Teofil Lenartowicz 30 VIII 1972 - 7 XII 1972
23. Ks. Jan Piwczyk 14 IX 1972 - 30 VIII 1973
24. Ks. Wojciech Grzywocz 30 VIII 1973 - 1975
25. Ks. Ryszard Mrowiec 30 VIII 1974 - 20 VIII 1975
26. Ks. Paweł Kasza 1974 - 14 VIII 1976
27. Ks. Henryk Jonczyk 21 VIII 1975 – 20 VIII 1977
28. Ks. Jan Nocoń 16 II 1976 - 23 VIII 1978
29. Ks. Henryk Kuczob 21 VIII 1976 - 19 VIII 1979
30. Ks. Henryk Kołodziej 19 VIII 1978 - 14 X 1980
31. Ks. Czesław Wostal 19 VIII 1979
32. Ks. Alojzy Wilkoszyński 17 X 1980 - 21 II 1987
33. Ks. Kazimierz Wróbel 23 V 1981 - 31 VIII 1984
34. Ks. Grzegorz Wowra 31 VIII 1984 - 30 VIII 1986
35. Ks. Andrzej Żmuda 30 VIII 1986 – 31 VIII 1989
36. Ks. Antoni Kraiński 21 II 1987 - 31 VIII 1990
37. Ks. Marek Paszek 31 VIII 1989 – 29 VIII 1992
38. Ks. Henryk Krawczyk 31 VIII 1990 - 30 VIII 1993
39. Ks. Piotr Buchta 29 VIII 1992 - 29 VIII 1995
40. Ks. Grzegorz Glenc 30 VIII 1993 - 29 VIII 1996
41. Ks. Eugeniusz Mura 29 VIII 1995 - 27 VIII 1999
42. Ks. Eugeniusz Chudek 29 VIII 1996 - 28 VIII 1997
43. Ks. Marceli Rabstein 29 VIII 1997 - 28 VIII 2000
44. Ks. Klaudiusz Pauly 29 VIII 1999 - 28 VIII 2004
45. Ks. Eugeniusz Krawczyk 29 VIII 2000 - 28 VIII 2004
46. Ks. Zbigniew Folcik 28 VIII 2004 - 27 VIII 2007
47. Ks. Adam Zakrzewski 28 VIII 2004 - 27 VIII 2007
48. Ks. Henryk Nowara 29 VIII 2007 - 30 VIII 2010
49. Ks. Paweł Til 29 VIII 2007 - 30 VIII 2013
50. Ks. Karol Barciok 30 VIII 2010 - 30 VIII 2013
51. Ks. Mateusz Drobny 31 VIII 2013 - 30 VIII 2016
51. Ks. Dariusz Gembała od 31 VIII 2013
52. Ks. Piotr Andrzejak od 31 VIII 2016